بست کابل

 بست شش کاناله روی هم  کابل UTP CAT6

بست شش کاناله روی هم کابل UTP CAT6

بست کابل UTP شش کاناله برای نظم دادن به شش رشته کابل با قطرهای متفاوت از 6 میلی متر تا 6.2 میلی متر ..

ريال48,500 Ex Tax: ريال48,500

 بست هشت کاناله روی هم  کابل FTP

بست هشت کاناله روی هم کابل FTP

بست کابل FTP هشت کاناله برای نظم دادن به هشت رشته کابل با قطرهای متفاوت از 7.2 میلی متر تا 7.9 میلی ..

ريال72,500 Ex Tax: ريال72,500

 بست هشت کاناله روی هم  کابل SFTP

بست هشت کاناله روی هم کابل SFTP

بست کابل SFTP هشت کاناله برای نظم دادن به هشت رشته کابل با قطرهای متفاوت از 8.2 میلی متر تا 8.7 میلی..

ريال76,000 Ex Tax: ريال76,000

 بست هشت کاناله روی هم  کابل UTP CAT5

بست هشت کاناله روی هم کابل UTP CAT5

بست کابل UTP هشت کاناله برای نظم دادن به هشت رشته کابل با قطرهای متفاوت از 5.1 میلی متر تا 5.3 میلی ..

ريال60,000 Ex Tax: ريال60,000

 بست هشت کاناله روی هم  کابل UTP CAT6

بست هشت کاناله روی هم کابل UTP CAT6

بست کابل UTP هشت کاناله برای نظم دادن به هشت رشته کابل با قطرهای متفاوت از 6 میلی متر تا 6..

ريال60,000 Ex Tax: ريال60,000

 بست چهار کاناله روی هم  کابل UTP CAT5

بست چهار کاناله روی هم کابل UTP CAT5

بست کابل UTP چهار کاناله برای نظم دادن به چهار رشته کابل با قطرهای متفاوت از 5.1 میلی متر تا 5.3 میل..

ريال32,000 Ex Tax: ريال32,000

 بست چهار کاناله روی هم  کابل UTP CAT6

بست چهار کاناله روی هم کابل UTP CAT6

بست کابل UTP چهار کاناله برای نظم دادن به چهار رشته کابل با قطرهای متفاوت از 6 میلی متر تا 6.2 میلی ..

ريال32,000 Ex Tax: ريال32,000

 بست کابل 2 کاناله  SFTP

بست کابل 2 کاناله SFTP

بست کابل SFTP دو کاناله برای نظم دادن به دو رشته کابل با قطرهای متفاوت از 8.2 میلی متر تا 8.7 میلی م..

ريال26,750 Ex Tax: ريال26,750

بست چهار کاناله روی هم کابل FTP

بست چهار کاناله روی هم کابل FTP

بست کابل FTP چهار کاناله برای نظم دادن به چهار رشته کابل با قطرهای متفاوت از 7.2 میلی متر تا 7.9 میل..

ريال48,500 Ex Tax: ريال48,500

بست چهار کاناله روی هم کابل SFTP

بست چهار کاناله روی هم کابل SFTP

بست کابل SFTP چهار کاناله برای نظم دادن به چهار رشته کابل با قطرهای متفاوت از 8.2 میلی متر تا 8.7 می..

ريال41,000 Ex Tax: ريال41,000

بست کابل 12 کاناله  طبقاتی UTP CAT5

بست کابل 12 کاناله طبقاتی UTP CAT5

بست کابل UTP دوازده کاناله طبقاتی برای نظم دادن به تعداد دلخواه رشته کابل به صورت طبقاتی با قطرهای م..

ريال147,000 Ex Tax: ريال147,000

بست کابل 12 کاناله  طبقاتی UTP CAT6

بست کابل 12 کاناله طبقاتی UTP CAT6

بست کابل UTP دوازده کاناله طبقاتی برای نظم دادن به تعداد دلخواه رشته کابل به صورت طبقاتی با قطرهای م..

ريال147,000 Ex Tax: ريال147,000

بست کابل 12 کاناله روی هم FTP

بست کابل 12 کاناله روی هم FTP

بست کابل FTP دوازده کاناله برای نظم دادن به دوازده رشته کابل با قطرهای متفاوت از 7.2 میلی متر تا 7.9..

ريال104,500 Ex Tax: ريال104,500

بست کابل 12 کاناله روی هم SFTP

بست کابل 12 کاناله روی هم SFTP

بست کابل SFTP دوازده کاناله برای نظم دادن به دوازده رشته کابل با قطرهای متفاوت از 8.2 میلی متر تا 8...

ريال98,300 Ex Tax: ريال98,300

بست کابل 12 کاناله روی هم UTP CAT5

بست کابل 12 کاناله روی هم UTP CAT5

بست کابل UTP دوازده کاناله برای نظم دادن به دوازده رشته کابل با قطرهای متفاوت از 5.1 میلی متر تا 5.3..

ريال76,900 Ex Tax: ريال76,900

نمایش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)