پچ پنل یکی از تجهیزات مورد استفاده در شبکه و رک میباشد که تعدادی پورت برای اتصال کابلهای شبکه روی آن قرار گرفته اند. پچ پنل به عنوان نقطه مرکزی مدیریت و سازماندهی کابلهای شبکه مورد استفاده قرار میکیرد. با استفاده از پچ پنل، میتوان به راحتی کابلهای مورد نظر را به یکدیگر متصل یا قطع کرد، بدون آن که نیاز به تغییر در ساختار شبکه باشد. همچنین استفاده از پچ پنل باعث افزایش نظم و آراستگی در شبکه میشود و از گره خوردن یا در هم تنیدگی و بی نظمی کابلها جلوگیری میکند. پچ پنلها براساس نوع کابل، تعداد پورت، ساختار و کاربرد، دستهبندی میشوند. برخی از انواع رایج پچ پنل عبارتند از: پچ پنل فیبر نوری: این نوع پچ پنل برای اتصال کابلهای فیبر نوری به دستگاههای شبکه استفاده میشود. پچ پنل فیبر نوری دارای قابلیت تبدیل سیگنال نوری به الکتریکال یا بالعکس است. پچ پنل POE: این نوع پچ پنل برای ارسال همزمان داده و تغذیه الکتریکی به دستگاههای شبکه که از استاندارد POE (Power Over Ethernet) پشتیبانی میکنند، استفاده میشود. مثلا دوربینهای مداربسته، تلفنهای IP و غیره. پچ پنل Unloaded: این نوع پچ پنل فاقد هرگونه جک یا کانکتور است و فقط چارچوب خالی را فراهم میکند. با استفاده از این نوع پچ پنل، میتوان جک یا کانکتور مورد نظر را به صورت جداگانه خریداری و در آن قرار داد. پچ پنل ساده: این نوچ پچ پنل ها نیز فاقد کیستون بوده و میتوانند به همراه راهنمای کابل یا بدون آن مورد استفاده قرار گیرند. معمولا از کیستون های جداگانه cat6 در آنها استفاده میشود. در بدنه اصلی این پچ پنل ها، کیستون ها خارج شده و قابل مشاهده میباشند. پچ پنل دارای ماژول پلاستیکی: این نوع پچ پنل ها نیز فاقد کیستون یا جک بوده و باید کیستون بصورت مجزا برای آنها تهیه شود، به دلیل استفاده از قطعه پلاستیکی بر روی آنها، سطح خارجی پچ پنل پس از قرار گرفتن کیستون، کاملا با بدنه هم سطح بوده و هیپ بیرون زدگی میستونی مشاهده نخواهد شد. پچ پنل های مسی معمولا دارای 24 پورت بوده و در انواع آن لودد یا بدون کیستون (UnLoaded) یا دارای کیستون ارایه میشوند. کیستون های استفاده شده در پچ پنل ها، میتوانند UTP یا SFTP باشند. همچنین کابل های مسی متصل به پچ پنل ها، میتوانند از نوع Cat5e یا CAT6 باشند.