براکت ناودانی HB سبد ایران

390,000 ریال1,060,000 ریال

برای انتقال کابل ها در داخل سقف کاذب و یا بیرون سقف کاذب و به طور کلی در قسمت فوقانی محل نصب نیاز به تجهیزاتی داریم تا این امر را برای ما ممکن سازد برای برآورده کردن این موضوع ما از براکت های ناودانی استفاده می کنیم. در مراحل نصب پس از اتصال واسط های میله ای به سقف و یا سقف کاذب در مرحله بعدی براکت ها توسط  این واسط ها و با استفاده از اتصالات پیچ مهره ای بروی  محل تعیین شده از سقف سوار می گردند.  برای فراهم نمودن نیاز پروژه ها این براکت ها در اندازه های مختلف توسط شرکت سبد ایران تولید و خدمت مشتریان عزیز ارائه می گردد.