سبد کابل‌ زیر میزی مدل عرض 10 سانتیمتر

2,200,000 ریال2,900,000 ریال

برای نظم دهی و مدیریت سیم ها و کابل ها در زیر میز کامپیوتر یا میز محل کار از سبد کابل زیر میزی استفاده میشود و کاربران را با ظاهری مناسب و کارآمد روبرو مینماید.

این محصول با عرض 100 cm تولید میشود.