سبد کابل‌ زیر میز مدل عرض 15 سانتیمتر

2,400,000 ریال3,000,000 ریال

سبد کابل زیر میز برای نظم دهی و مدیریت سیم ها و کابل ها در زیر میز کامپیوتر یا میز محل کار مورد استفاده قرار میگیرد و ظاهری مناسب ایجاد مینماید.