شانه کابل شبکه، ابزار آرایش کابل

3,750,000 ریال

شانه کابل هرتز، ابزاری است برای مرتب نمودن دسته های کابل شبکه.

این ابزار، برای مرتب نمودن دسته های کابل بصورت 24 تایی طراحی شده است.

شانه کابل هرتز، شامل 3 قطعه میباشد که در یک بسته ارایه میگردند، این قعات شامل:
1- نگهدارنده شانه ها
2- شانه مخصوص کابل های UTP
3- شانه مخصوص کابل های SFTP

موجود