قطعه نگهدارنده LSXU سبد ایران

160,000 ریال180,000 ریال

در پروژه ها در انواع نصب برای نگه داشتن انواع سبد بروی پایه های مختلف از جمله پایه L و یا در انتقال سبد کابل در زیر کف کاذب برای نگه داشتن سبد بروی C Channel ها قطعه نگهدارنده مورد استفاده قرار می گیرد. برای نصب این اتصال کافی است مسئول نصب با استفاده از پیچ اتصال مربوطه سبد را توسط قطعه نگهدارنده بروی پایه مورد نظر ثابت نماید . با توجه به طراحی این نوع قطعه دو مفتول مجاور سبد کابل به پایه مورد نظر توسط اتصال پیچ مهره ای متصل گردیده و به راحتی هر چه تمام تر کابل ها به مقصد مورد نظر منتقل می گردد.