پاور ماژول هوشمند NX-PDU-8-1

8 خروجی C13
خروجی جریان هر پورت تا 8 آمپر
مانیتورینگ دما و رطوبت بصورت مستقل از طریق متصل نمودن سنسور
پایش وضعیت پورت ها به تفکیک
امکان تعیین وضعیت پورت ها به تفکیک