مانیتورینگ اتاق سرور، پایش و کنترل شرایط محیطی اتاق سرور HZ-DCIM-1

۴ سنسور ترکیبی دما و رطوبت، قابل نصب تا فاصله ۱۰ متری
۳ حسگر قطعی برق برای پایش فاز های مختلف برق
۳ سنسور تشخیص نشتی آب قابل نصب تا فاصله ۲۰ متری
۴ رله قابل کنترل از طریق شبکه
۴ کانتکت جهت دریافت وضعیت سایر دستگاه ها
اتصال به شبکه از طریق کابل شبکه