مانیتورینگ رک، پایش و کنترل شرایط رک NX-WIO

دریافت 2 ورودی کانتکت مانند باز بودن در رک، در اتاق سرور، تشخیص حرکت، اتصال به خروجی سیستم اعلام حریق
فعال سازی 2 خروجی توسط رله برای ابزار هایی مانند باز کردن در، فعال نمودن رطوبت ساز، روشن نمودن چراغ
یک سنسور ترکیبی دما و طوبت بصورت داخلی
یک سنسور تشخیص گاز بصورت داخلی
اتصال به شبکه از طریق WIFI
خروجی اطلاعات از طریق JSON
امکان اتصال به انواع نرم افزار های پایش و مانیتورینگ (مانند MRGT, PRTG, ZABIX, OPMANAGER)