پایه زمینی FP سبد ایران

380,000 ریال

این نوع پایه برای پیچ شدن بروی کف پروژه کاربرد دارد و  به عنوان تکیه گاهی برای سبد های کابل انتقالی در سطح های پایین مورد استفاده قرار می گیرد.