پچ پنل فیبر Fiber Patch Panel بدون آداپتور پنل مدیریت کابل Cable Management

پچ پنل فیبر دربرگیرنده سوئیچ های ارتباطی فیبر (Fiber keystone) با خطوط خارجی همچون اینترنت یا دیگر شبکه های گسترده هستند. این پنل ها نیز به صورت با کیستون فیبر (loaded) ویا بدون کیستون  فیبر (unloaded) معمولا با تعداد پورت 24 تایی تولید می گردد. پچ پنل فیبر تولیدی سبدایران 24 پورت و بدون کیستون می باشد.همچنین این مدل از پچ پنل های سبدایران به دلیل دارا بودن پنل مدیریت کابل، نظم دهی به فیبرها را در پشت پچ پنل بسیار آسان نموده است.