اتصال پایه کف کاذب RF-XS

500,000 ریال

یکی از اتصالات طراحی شده توسط سبد ایران که در پروژه ها برای انتقال سبد کابل از زیر کف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد اتصال پایه کف کاذب RF-XS می باشد. برای نصب این پایه کافی است مسئول نصب با استفاده از U BOLT پایه مربوطه را به استرینگر کف کاذب نصب نموده و با قرار دادن C Channel تولیدی سبد ایران بروی اتصال مذکور پایه لازم برای انتقال سبد کابل را فراهم نماید. بعد از این مرحله سبد کابل بروی قسمت فوقانی این پایه قرار می گیرد و توسط قطعه نگهدارنده LSXU بروی C Channel فیکس می گردد و در نهایت به راحتی هر چه تمام تر کابل ها به مقصد مورد نظر منتقل می گردد.برای مشاهده عکس های مربوط به نحوه نصب پایه دیواری، در گالری تصاویر به قسمت نحوه نصب سبد کابل مراجعه فرمایید.