بست شانه ای کابل شبکه شش کاناله دوطرفه

90,000 ریال95,000 ریال

بست شانه ای کابل شبکه UTP شش کاناله برای نظم دادن به شش رشته کابل با قطرهای متفاوت از 6 میلی متر تا 6.2 میلی متر (UTP CAT6) در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.