ابزار آرایش کابل (شانه کابل)

شانه کابل هرتز، ابزاری است برای مرتب نمودن دسته های کابل شبکه.
این ابزار، برای مرتب نمودن دسته های کابل بصورت ۲۴ تایی طراحی شده است.

شانه کابل هرتز، شامل ۳ قطعه میباشد که در یک بسته ارایه میگردند، این قعات شامل:
۱- نگهدارنده شانه ها
2- شانه مخصوص کابل های UTP
3- شانه مخصوص کابل های SFTP
میباشد.

جنس این ابزار به گونه ای است که درمقابل فشار و خم شدن مقاومت مناسبی دارد به راحتی نمیشکند، همچنین در هنگام شانه کردن، درصورت استفاده صحیح آسیبی به کابل ها و پوشش آنها وارد نمیکند.
استفاده از شانه کابل هرتز، باعث مرتب شدن دسته های کابل میگردد و درصورت استفاده از بست پارچه ای هرتز در فواصل مناسب پس از شانه کردن کابل ها، علاوه بر امکان مدیریت و دستیابی به کیفیت بالاتر شبکه مسی ایجاد شده، زیبایی ظاهری بیشتری نیز در کار ایجاد میگردد.
این ابزار، به همراه سایر تجهیزات کابل کشی شبکه، به مهندسان و تکنسین ها کمک میکند که پروژه ها را با کیفیت بالاتری تکمیل نموده و در زمان استفاده از شبکه، تعمیر و نگهداری ساده تری به همراه داشته باشد.