بایگانی دسته‌ی: شانه کابل

آرایش کابل

تجهیزات مختلف در دیتاسنتر و شبکه دارای کابل و سیم‌های پیچیده و گوناگون است. یکی [...]

ابزار آرایش کابل (شانه کابل)

شانه کابل هرتز، ابزاری است برای مرتب نمودن دسته های کابل شبکه. این ابزار، برای [...]