بست شانه ای کابل شبکه شش کاناله طبقاتی

195,000 ریال245,000 ریال

بست شانه ای کابل شبکه شش کاناله روی هم کابل در دو نوع UTP و SFTP برای نظم دادن به شش رشته کابل در طول مسیر مورد استفاده قرار میگیرد.