بست شانه ای کابل شبکه هشت کاناله دو طرفه

بست شانه ای کابل شبکه SFTP هشت کاناله برای نظم دادن به هشت رشته کابل با قطرهای متفاوت از 8.2 میلی متر تا 8.7 میلی متر (SFTP)  در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.