بست شانه ای کابل شبکه دوازده کاناله طبقاتی

262,500 ریال320,000 ریال

بست شانه ای کابل شبکه  12 کاناله طبقاتی در دو نوع UTP و SFTP برای نظم دادن به 12 رشته کابل در طول مسیر مورد استفاده قرار میگیرد.