روش پرداخت

Back 02

روش پرداخت

1- تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه متصل به سایت صورت می‌گیرد.

2- فاکتور فروش همراه با کالا ارسال می‌گردد.

با تشکر