بست شانه ای کابل شبکه دوازده کاناله دوطرفه

132,500 ریال150,000 ریال

بست شانه ای کابل شبکه دوازده کاناله خطی در دو نوع UTP و SFTP برای نظم دادن به دوازده رشته کابل در طول مسیر مورد استفاده قرار میگیرد.